Livsbevidsthed handler om at eksistere som menneske ud fra sig selv, sit indre kompas.

Vi bedøver os med teknologi, ting, præstationer og aktiviteter i alle dagens timer.

Find det der ligger under overfladens overflade!

Via opmærksomhed på, hvordan vi hele tiden drages ind i og styres af samfundets normer og udvikling, får vi mulighed for at holde fast i os selv som autentisk menneske, og ikke lade vores valg og handlinger styres af noget udefrakommende.

Nærvær omkring os selv og det der foregår omkring os, giver frihed til at vælge vores tilværelse uafhængigt af andres måde at leve og handle på.

Det er ikke ensbetydende med egoisme og ligegyldighed overfor andre mennesker, men det at tage udgangspunkt i vores eget autentiske selv. Herved har vi mulighed for at komme nærmere os selv som unikt menneske, og dermed nærme os andre som det menneske de er under rollerne og normerne.

Mærk et dybere og mere livgivende nærvær med de mennesker du omgås.

Udgangspunktet er mennesket og ikke normer, ting, præstige, præstationer osv.

At mærke sig selv uden det teknologiske forbrugersamfunds bedøvende effekt, kan være intenst og  give anledning  til en dybere følelse af at være sig selv tro og følelsen af at stå selv og mening i livet!