Lederens beskrivelse af forløbet

Fra konflikt til løsnings orienterede medarbejdere

På et plejecenter inden for ældreområdet i Vejen Kommune havde vi store samarbejdsproblemer i en personalegruppe. Vi aftalte et forløb som bestod af indledende individuelle samtaler og 3 gruppesessioner. Enkelte medarbejdere har herudover taget imod tilbud om individuelle sessioner.

Medarbejderne har fået hjælp til at sætte ord på de konkrete problemer i samarbejdet og kommunikationen, og har igennem forløbet fået modet til at ”gå til rette vedkommende”. Gruppen var ved starten af forløbet præget af mismod og nogle havde udpeget en kollega som de mente var problemet. Igennem forløbet er gruppen nu i stand til at tale sammen, at være konkrete og præcise. Det betyder at de konkrete uenigheder kan løses uden at blive til konflikter.

 Leder, som af hensyn til medarbejderne er anonym.


At rede trådene ud er første step på vejen til en god og givende arbejds relation. At skille mig og mit fra dig og dit, og holde fokus på opgaven frem for personen. IMG_3471Dermed ikke sagt, at vi som mennesker kan have sider og måder, der støder andre.

Stå ved dig selv og dine behov og hav interesse for at forstå den anden og afstem begges behov i videst muligt omfang, det er alfa omega i en tilfredsstillende relation, om det er på arbejdet, i familien, venskabet eller parforholdet. En hver sund relation kræver, at vi viser os som vi er, og møder den anden der hvor de er.

To tydelige individer og begges ønske om at forstå og imødekomme både sig selv og modparten = sund relation. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med at vi er enige, og vi kan også indimellem blive nød til at give afkald på vores behov og være utilfredse med resultatet. Sådan er livet også, bare vi ved, hvor vi har hinanden og handler derudfra.