Private

Individuel samtale

Individuel terapi kan bruges til at finde den optimale måde at være i livet på, om du er stresset, angst har søvnbesvær eller andre udfordringer du ønsker at tage hånd om. Du har mulighed for at blive mere bevidst om, hvad der er godt for dig som menneske både privat og i relation til arbejdet.

Da vi som mennesker lever i relationer til andre mennesker, er det også en væsentlig del af det at trives i livet, derfor har dette en plads i terapien.

En terapisession kan også foregå i naturen.

Terapi og aktivitet i det fri

Naturen kan hele dig, når du er ramt af stress, angst, depression, konflikter og belastende relationer. Den kan også give dig den nødvendige fristund fra dagligdagens mange opgaver og belastninger. Det kan være en måde at forebygge overbelastning i tilværelsen.

  • Naturen og bevægelse kan virke helene
  • Kroppen i bevægelse kan give tankerne pause eller nye veje
  • Mulighed for eftertænksomhed på en anden måde i  samtalen