At føle sig værdifuld i sig selv som menneske med sine unikke egenskaber

 

Et bæredygtigt selvværd giver følelsen af at være:IMG_3252

  • Ligeværdig med andre uden behov for at stille sig over eller under sine medmennesker
  • Uafhængig af ydre accept

Vi opbygger vores selvværd eller mindreværd op gennem opvæksten, via de relationer vi er i. Når vi mødes med accept og interesse fra omgivelserne, støttes vores unikke egenskaber og vi får følelsen af at være elsket, som vi er. Når vi bliver ældre, løsriver vi os fra den ydre accept som løbene omdannes til indre accept.

Selvværd er meget forskellig fra selvtillid som handler om hvad vi gør og præsterer. Altså vores tillid til at vi kan udføre en bestemt opgave som eksempelvis regnestykker eller en løbedistance. Selvværd er hvordan vi er som menneske med vores egenskaber. Vi kan have en høj grad af selvtillid og et lavt selvværd også kaldet mindreværd.

Det vigtige i opbygning af selvværd er at skille vores egenskaber som menneske fra vores præstationer. Den vi er og det vi gør. Ros vil altid være en udefrakommende vurdering og vil ikke støtte vores selvværd, da det handler om præstationer, det vi gør.

Erstat ros og bedømmelser med dybfølt interesse, nærvær, autenticitet, sand accept og ægte bekræftelser. Et eksempel kunne lyde: Jeg kan godt forestille mig, at det var svært at holde balancen, når det var første gang du stod på ski.  Jeg blev imponeret over det mod du så ud til at have. Hvordan føltes det?

Tal til dit eget indre med accept og støtte og udforsk dine egenskaber med hjælp fra omverdenen eller gennem terapi.