Hvordan vi er, når vi er sammen – kvaliteten afhænger af måden

Kend dig selv og beslut dig for at forstå og kende din partner, ven eller kollega bedst muligt.
Vi mennesker har vores livserfaringer med os i alle forhold. De reaktioner og følelser vi oplever hos os selv og vores partner, kan godt gøre sig gældende i andre relationer også. Hvis vi oplever gentagne konflikter eller kraftige følelsesmæssige reaktioner i særlige situationer, kan det være en god ide at se indad og blive klogere på hvilke følelser, tanker og krops reaktioner der er forbundet med netop den situation.  Det at prøve at forstå sammenhængen mellem følelserne, kroppen, tankerne og reaktionen og se på om det tilgodeser det pågældende behov eller ej, kan åbne for ny forståelse og nye måder at reagere på.  Hvis vi imødekommer hinanden med ønsket om at forstå hinanden og med oprigtig interesse, er den sårbarhed vi kan rumme fra vores livserfaringer nemmere at give udtryk for og arbejde med. Vi slipper for forsvar og følelsesmæssig tilbagetrækning, som skaber distance i relationen til vores partner eller andre, som igen skaber nye forsvar og yderligere distance overfor hinanden.

Når vi bliver set, hørt og forstået med vores forskelligheder i en gensidig relation , skabes frugtbar kontakt, nærvær og kærlighed og mulighed for udvikling af vores relation.